Sisse Helbo Knudsen

Sisse Helbo Knudsen

Instruktør

27, Århus N

Sisse dimitterede fra læreruddannelsen i 2021 med fagene; idræt, samfundsfag og matematik. Herefter fik hun job på Efterskolen for Scenekunst, hvor hun arbejder som social støtte, kontaktlærer og faglærer. Udover dette, er hun uddannet mentor for unge med fokus på hjælp til selvhjælp. Derfor er Sisse ofte vores go to i pakken sjov teambuilding børn

 

Det er altafgørende for hendes virke som lærer og teambuildinginstruktør at skabe et anerkendende læringsmiljø med deltagelsesmuligheder for alle - uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. Kommunikation, struktur og overblik skal være grundsten i en spændende, levende og didaktisk tilpasset undervisning. Hendes drivkraft indenfor teambuilding er derfor at betragte forskellighed som et potentiale, der kan bidrage positivt og tilføre fællesskabet nye udviklingsmuligheder.